twitter button

बडबड गीत1 comments
This one is for my nieces!!


इटुकल्या-बिटुकल्या
माझ्या पाठी पडला चटुकल्या
चटुकल्याने फेकला पाव-पाव 
आणि माला म्हणतो धाव-धाव
धाऊन- धाऊन दामले रे
न झाडापाठी जाउन लपले रे

झाडात शिरली मधमाशी
ऐक रे  ती शिंकते कशी 
आक्षी! आक्षी! आक्षी!


अबोली गबोली
गुलाब आणी चंपा कळी
फुले वेचीते शुंदडी
बागेत आला कबू
आणि म्हणाला गुटरगू
शुंदडीने फुले उचलली 
आणि घरी धुम ठोकली


ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग वाजला फोन
सांगा पाहू बोलताय कोण?
बाबा बोलते तुमची बबू
आजी नाही देत मला खाऊ
ताई पण खोडी काढते
जाता-येता बुक्का मारते
बाबा लवकर घरी या
आजीला थोडा दम द्या
ताईला जरा "वा" करा
आणि माझ्याशी खेळा जरा
प्लान आपला आहे परफेक्ट
सांगू नका कुठे आपलं सीक्रेट 
newer post older post

Recent Comments

Search This Blog